Název:                                           Podzimní - zimní - jarní tvoření

                                                       

Místo konání:                                AUREDNIK CS, spol. s r. o.  Hlavní 84, 267 01 Trubín

Čas:                                                dle domluvy

Datum:                                           dle domluvy

Počet účastníků (dětí):                   10 - 30

Cena za účastníka (dítě):               185,- Kč* vč. DPH


Po dobu workshopu je zajištěno občerstvení.

 

*V případě pořádání workshopu u zákazníka si účtujeme 300,- Kč za účastníka (dítě)

a dopravné ve výši 10,- Kč / km.

 

Obsah workshopu:

  • malá upoutávka lektora na dané téma
  • samostatná tvořivá činnost – zhotovení výrobku
  • zhodnocení vzdělávací akce, připomínky, nápady, podněty
  • soutěž o ceny

Každý dětský účastník obdrží „Certifikát za tvořivé dovednosti“ + malý dárek.

 

Rezervace a platba:

  1. Na kreativní workshop se můžete přihlásit zasláním závazné přihlášky nebo ve výjimečných případech písemně na e-mail: marketing@aurednik.cz. Při písemné komunikaci je nutno uvést jméno, příjmení a přesnou fakturační adresu. V případě dotazů kontaktujte lektorku paní Zachovou na +420 311 706 365 nebo +420 602 121 555. Účast vám bude následně potvrzena e-mailem případně telefonicky.
  2. Potvrzením přihlášky vzniká mezi objednatelem a vzdělávací institucí Aurednik CS,    spol. s r.o. (poskytovatelem) platně uzavřená smlouva.                                         Objednatel zároveň souhlasí s těmito podmínkami a storno podmínkami.
  3. Na základě potvrzení rezervace vzniká objednateli povinnost zaplatit ve stanoveném termínu účastnický poplatek vzdělávací instituci Aurednik CS, spol. s r.o.
  4. Úhradu účastnického poplatku objednavatel provede nejpozději do doby splatnosti zálohové faktury s uvedeným variabilním symbolem, která mu bude zaslána e-mailem. Okamžikem připsání úhrady na příslušný účet bude místo na jméno objednatele pevně rezervováno. Ve specifických, předem nahlášených případech, je možná platba v hotovosti v den konání semináře.
  5. Nejpozději do 7 pracovních dní po ukončení workshopu bude vystaven daňový doklad (faktura), který bude následně objednateli odeslán poštou. V případě hotovostní platby obdrží účastník doklad bezprostředně po zaplacení. Při technickém výpadku nejpozději   do 48 hodin.      
  6. Zrušení a změny rezervace se řídí storno podmínkami, uvedenými níže.

 

Storno podmínky:

Účastnický poplatek za workshop je nevratný, proto zvažte řádně a včas účast. V opačném případě si zajistěte náhradu.

Ochrana osobních údajů:

Jsme si vědomi významu ochrany osobních údajů a soukromí našich zákazníků, a proto při uchovávání a zpracování vašich osobních údajů postupujeme v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a se zákonem č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, jakož i příslušných norem Evropské unie. Veškeré údaje, které o sobě vyplníte v závazné přihlášce jsou považovány za důvěrné. Odesláním závazné přihlášky souhlasíte se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, adresa telefonické pošty, telefonní číslo.


PŘIHLÁŠKA ZDE

                                                                                                                                      


Katalog 2018 - 2019 

 

 

 

Kontakt

AUREDNIK CS spol. s r.o.
Hlavní 84, 267 01 Trubín
+420 311 706 361
+420 311 706 363
+420 311 706 366
FAX + 420 311 706 362
18621392
DIČ CZ18621392