POZVÁNKA

AKREDITOVANÉ SEMINÁŘE

 

Nabízíme vám pro školní rok 2018 - 2019 akreditované vzdělávací programy                   pro pedagogické pracovníky.

Nabízíme vám akreditované vzdělávací programy, které probíhají současně a jsou určeny především pedagogickým pracovníkům z mateřských a základních škol. V rámci těchto programů si sami vyzkoušíte prezentované techniky a pomůcky.

Programy se konají formou prezenčního semináře s výtvarnou dílnou, který byl akreditovánMŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) pod č.j.: MSMT-30613/29016-1-838.

Každý účastník obdrží „Osvědčení s celostátní platností“ s názvem vzdělávacího programu.

Rozvoj tvořivosti u dětí se SVP prostřednictvím moderních výtvarných technik  v MŠ – šablona I/2.3, téma e) inkluze

Cílem vzdělávací akce je představit pedagogům moderní výtvarné techniky k rozvoji tvořivosti dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a formou výtvarné dílny včetně praktických ukázek je naučit s technikami prakticky pracovat.

 Rozvoj tvořivosti u dětí se SVP prostřednictvím moderních výtvarných technik  v ZŠ – šablona II/2.1, téma e) inkluze

Cílem vzdělávací akce je přinést pedagogům metodiku práce s výtvarnými materiály a didaktickými pomůckami pro rozvoj tvořivosti a estetického cítění žáků základních škol včetně rozvoje jejich grafomotorických schopností a kompetencí pro vizuálně obrazné vyjádření v realizaci vlastních tvůrčích záměrů.

Oba programy probíhají současně a jsou určeny především pedagogickým pracovníkům z mateřských i základních škol. V rámci těchto programů si sami vyzkoušíte prezentované techniky a pomůcky.


Název:                                                                  Kreativní tvoření

                                               (využití různých materiálů a výtvarných technik)

Místo konání:                                        ČSÚZ – Praha 1, Karmelitská 25

Čas:                                                              9,00 -  15,30 hod.

Datum:                                                  Termíny se připravují.

Počet účastníků:                                          15 - 20

Cena:                                                           2 140,- Kč vč. DPH

Hodinová dotace: 16 hodin (hodina = 45 minut)

V ceně semináře je zahrnuto občerstvení.

V případě jakýchkoliv změn budete včas informováni.

 

 

Obsah semináře:

 • interaktivní odpoledne s MagicBoxem (nové výukové programy)
 • přednáška lektora na dané téma (druhy výtvarných materiálů, pomůcek a potřeb)
 • využití hudebních nástrojů - muzikoterapie při tvořivé práci s dětmi
 • druhy výtvarných technik – dle ročních období
 • nové materiály pro kreativní tvorbu - ukázka z katalogu Aurednik 2018/2019
 • ukázka didaktických pomůcek pro rozvoj tvořivosti
 • seznámení se s odbornou literaturou – čerpání inspirace
 • praktický nácvik technik zpracování výtvarných materiálů

Rezervace a platba:

 1. Na seminář se můžete přihlásit zasláním závazné přihlášky na e-mail: hlavackova.hanicka@seznam.cz. Při písemné komunikaci je nutno uvést jméno, příjmení, datum narození a přesnou fakturační adresu. V případě dotazů kontaktujte lektorku paní Hlaváčkovou na +420 604 232 919. Účast vám bude následně potvrzena e-mailem případně telefonicky.
 2. Potvrzením přihlášky vzniká mezi objednatelem a vzdělávací institucí Aurednik CS,           spol. s r.o. (poskytovatelem) platně uzavřená smlouva. Objednatel zároveň souhlasí s těmito podmínkami a storno podmínkami.
 3. Na základě potvrzení rezervace vzniká objednateli povinnost zaplatit ve stanoveném termínu účastnický poplatek vzdělávací instituci Aurednik CS, spol. s r.o.
 4. Úhradu účastnického poplatku objednavatel provede nejpozději do doby splatnosti zálohové faktury s uvedeným variabilním symbolem, která mu bude zaslána e-mailem. Okamžikem připsání úhrady na příslušný účet bude místo na jméno objednatele pevně rezervováno. Ve specifických, předem nahlášených případech, je možná platba v hotovosti v den konání semináře.
 5. Nejpozději do 7 pracovních dní po ukončení semináře bude vystaven daňový doklad (faktura), který bude následně objednateli odeslán poštou. V případě hotovostní platby obdrží účastník doklad bezprostředně po zaplacení. Při technickém výpadku nejpozději   do 48 hodin.   
 6. Zrušení a změny rezervace se řídí storno podmínkami, uvedenými níže.


Storno podmínky:

Účastnický poplatek za seminář je nevratný, proto zvažte řádně a včas, zda se budete moci semináře účastnit a případně nabídněte svoje místo někomu jinému ze svých známých. Místenky jsou přenositelné, může je místo Vás využít někdo jiný, tzn. náhradník.

Stačí nahlásit jeho jméno, telefonický kontakt a e-mail.

 

Ochrana osobních údajů:

Jsme si vědomi významu ochrany osobních údajů a soukromí našich zákazníků, a proto při uchovávání a zpracování vašich osobních údajů postupujeme v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a se zákonem č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, jakož i příslušných norem Evropské unie. Veškeré údaje, které o sobě vyplníte v závazné přihlášce jsou považovány za důvěrné. Odesláním závazné přihlášky souhlasíte se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, adresa telefonické pošty, telefonní číslo.

 

PŘIHLÁŠKA ZDE 

 


Katalog 2018 - 2019 

 

 

 

Kontakt

AUREDNIK CS spol. s r.o.
Hlavní 84, 267 01 Trubín
+420 311 706 361
+420 311 706 363
+420 311 706 366
FAX + 420 311 706 362
18621392
DIČ CZ18621392