Eva

     Poděkování

Po 22 letech opouští naši společnost Aurednik CS

její dlouholetá jednatelka Mgr. Eva Červenková,

která odchází do důchodu.


Mgr. Eva Červenková se od roku 1994 velkou měrou

podílela na úspěších společnosti.


Díky jejímu neúnavnému pracovnímu nasazení,

prozíravým rozhodnutím a schopnostem vytvořit

a vést dobrý tým, se naše firma stala ve svém oboru

jednou z nejdůležitějších společností v Čechách

i na Slovensku.


Paní Mgr. Evě Červenkové srdečně děkujeme

za vynikající odvedenou práci a pracovní výkony,

díky kterým jsme se stali konkurenceschopnou

a do budoucna velmi dobře připravenou společností.

 


Tomas Aurednik – jednatel společnosti

Tým společnosti Aurednik CS

Rodina Aurednikfirma

 Vážení zákazníci,

máte před sebou již 22 katalog společnosti AUREDNIK CS.Společnosti, která navazuje a vychází z téměř čtyřicetiletých zkušeností a tradice německé firmy AUREDNIK. V Německu firmu založil a dlouhá léta vedl český emigrant pan Josef Auředník a následně ji předal svému nejstaršímu synu panu Tomáši Auředníkovi. Německá firma je na jednom z předních míst v zařizování a vybavování školek v Německu. Její katalog o více než 1200 stranách nabízí od nábytku po venkovní zařízení školek opravdu vše. A právě úroveň německé firmy, její odbornost a pestrost nabízených potřeb pro školy a školky byla impulsem k založení české firmy, kterou od počátku řídí sestra Josefa Auředníka, paní Eva Červenková. I zde dochází ke generační obměně a v současné době nastupuje nová ředitelka, paní Martina Planetová Kilingerová. Odchází starší generace, ale kvalita, spolehlivost a snaha ulehčit, usnadnit a zpestřit vaší práci s dětmi zůstává. I nadále se budeme snažit nabídku našeho kvalitního zboží a služeb pro vás zpestřit a rozšířit.Věříme, že vás nový katalog zaujme a že budete s výběrem zboží spokojeni.

Dobrý školní rok vám přeje

AUREDNIK tým

firma CS


Katalog 2015 - 2016


katalog 2015-2016

 

 

 

 

Kontakt

AUREDNIK CS spol. s r.o.
Hlavní 84, 267 01 Trubín
+420 311 706 361
+420 311 706 363
+420 311 706 366
FAX + 420 311 706 362
18621392
DIČ CZ18621392